BỘ MÔN CHỮA RĂNG NỘI NHA - NHA CHU - RĂNG TRẺ EM | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

BỘ MÔN CHỮA RĂNG NỘI NHA - NHA CHU - RĂNG TRẺ EM

27-03-2019 | 52013 lượt xem
Phó Trưởng Bộ môn
BS.CKII. Phan Văn Minh (Phó khoa Răng Hàm Mặt BV Đà Nẵng)
 
DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN
  Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 BS.CKII. Phan Văn Minh (Phó khoa Răng Hàm Mặt BV Đà Nẵng) Phó Trưởng Bộ môn 0905042048

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên