BỘ MÔN Y TẾ CÔNG CỘNG | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

BỘ MÔN Y TẾ CÔNG CỘNG

27-03-2019 | 14283 lượt xem
Phó Trưởng Bộ môn
ThS. Phan Thị Hoàng Ngân
 

  

 
DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN
  Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Phó Trưởng Bộ môn 0919080260
2 ThS. Lê Kim Thanh Giảng viên (0236) 3 532 060
 

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên