BỘ MÔN VI SINH - KÝ SINH TRÙNG | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

BỘ MÔN VI SINH - KÝ SINH TRÙNG

27-03-2019 | 40096 lượt xem
Trưởng Bộ môn
TS.BS. Phạm Hùng Vân
 
 
DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN
  Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 TS.BS. Phạm Hùng Vân Trưởng Bộ môn (0236) 3 990461
2 ThS. Nguyễn Thị Kim Chi Giảng viên 0905735101
3 ThS. Phan Thị Thảo Ly Giảng viên 01656009768

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên