BỘ MÔN SINH LÝ | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

BỘ MÔN SINH LÝ

27-03-2019 | 97726 lượt xem
Trưởng Bộ môn
TS.BS. Lê Viết Nho
 

  

 
DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN
  Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 TS.BS. Lê Viết Nho Trưởng Bộ môn 0905154572
2 ThS.BS. Nguyễn Thị Thu Thủy Giảng viên (0236) 3 990 468
3 BS. Võ Thị Nga Giảng viên (0236) 3 990 468
 

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên