BỘ MÔN SINH LÝ BỆNH - MIỄN DỊCH - DI TRUYỀN | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

BỘ MÔN SINH LÝ BỆNH - MIỄN DỊCH - DI TRUYỀN

27-03-2019 | 49550 lượt xem
Phó Trưởng Bộ môn
TS.BS. Nguyễn Phạm Thanh Nhân (Trưởng phòng Phòng Kế hoạch tổng hợp BV Ung Bướu Đà Nẵng)
 
 
DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN
  Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Phó Trưởng Bộ môn (0236) 3 990461
 
 
 

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên