BỘ MÔN NGOẠI | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

BỘ MÔN NGOẠI

01-01-2019 | 69325 lượt xem

BỘ MÔN NGOẠI

 

Phó Chủ nhiệm Bộ môn
ThS.BS. Phạm Trần Xuân Anh (Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng)
Phó Trưởng Bộ môn
ThS.BS. Lê Kim Trọng
Trưởng phân môn Ngoại Tiết niệu
BS.CKII. Bùi Chín (Trưởng Khoa Ngoại Tiết niệu Bệnh viện Đà Nẵng)
Trưởng phân môn Ngoại Chấn thương Chỉnh hình
BS.CKII. Lê Văn Mười (Trưởng Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Đà Nẵng
Trưởng phân môn Ngoại Tiêu hóa
BS.CKII. Nguyễn Hoàng (Trưởng Khoa Ngoại Tiêu hóa Bệnh viện Đà Nẵng)
Trưởng phân môn Ngoại Lồng ngực
ThS.BS. Thân Trọng Vũ (Trưởng Khoa Ngoại Lồng ngực Bệnh viện Đà Nẵng)
 
DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN
TT  Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 ThS.BS. Phạm Trần Xuân Anh (Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng) Phó Chủ nhiệm Bộ môn (0236) 3 990468
2 ThS.BS. Lê Kim Trọng Phó Trưởng Bộ môn (0236) 3 990468
3 BS.CKII. Bùi Chín (Trưởng Khoa Ngoại Tiết niệu Bệnh viện Đà Nẵng) Trưởng phân môn Ngoại Tiết niệu (0236) 3 821118
4 BS.CKII. Lê Văn Mười (Trưởng Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Đà Nẵng Trưởng phân môn Ngoại Chấn thương Chỉnh hình (0236) 3 821118
5 BS.CKII. Nguyễn Hoàng (Trưởng Khoa Ngoại Tiêu hóa Bệnh viện Đà Nẵng) Trưởng phân môn Ngoại Tiêu hóa (0236) 3 821118
6 ThS.BS. Thân Trọng Vũ (Trưởng Khoa Ngoại Lồng ngực Bệnh viện Đà Nẵng) Trưởng phân môn Ngoại Lồng ngực (0236) 3 821118
7 BS. Nguyễn Tuấn Anh Giáo vụ 0909656860
8 BS. Nguyễn Thị Nguyên Thanh Giảng viên (0236) 3 990 468

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên