BỘ MÔN MÔ PHÔI - GIẢI PHẪU BỆNH | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

BỘ MÔN MÔ PHÔI - GIẢI PHẪU BỆNH

27-03-2019 | 23205 lượt xem
Phó Trưởng Bộ môn
ThS.BS. Nguyễn Thị Thơm
 
DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN
  Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 ThS.BS. Nguyễn Thị Thơm Phó Trưởng Bộ môn 0914237860

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên