BỘ MÔN HÓA HỌC - HÓA SINH | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

BỘ MÔN HÓA HỌC - HÓA SINH

27-03-2019 | 91983 lượt xem
Trưởng Bộ môn
PGS.TS. Nguyễn Bá Trung
 
 
 
DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN
  Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 PGS.TS. Nguyễn Bá Trung Trưởng Bộ môn 0905188257
2 TS. Phan Thị Hằng Nga Giảng viên 0931905579
3 ThS. Hoàng Ngọc Ánh Nhân Kỹ thuật viên (0236) 3990461

Tin liên quan