BỘ MÔN GIẢI PHẪU | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

BỘ MÔN GIẢI PHẪU

02-01-2019 | 47138 lượt xem
Trưởng Bộ môn
TS.BS. Nguyễn Công Đào
 
 
DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN
  Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 TS.BS. Nguyễn Công Đào Trưởng Bộ môn 0989384512
2 BS. Phạm Tiến Bình Giảng viên 01268165768

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên