BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

03-01-2019 | 77102 lượt xem
Trưởng Bộ môn
TS.BS. Lê Viết Nho
Phó Trưởng Bộ môn
ThS. Nguyễn Thị Thu Dung (Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện Đà Nẵng)
Phó Trưởng Bộ môn
ThS. Trương Thị Mỹ Phượng
 

1. Chức năng

 • Đào tạo Điều dưỡng trình độ Đại học, Trung cấp chuyên về chăm sóc người bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và các chuyên ngành khác.

 • Bồi dưỡng đào tạo liên tục chuyên ngành điều dưỡng cho các bệnh viện và các trung tâm y tế.

 • Phối hợp chặt chẽ với các Phòng ban, Bộ môn toàn Khoa trong công tác đào tạo và hoạt động chính quyền, đoàn thể khác.

 • Chủ động lập kế hoạch, thực hiện chương trình đào tạo được giao, đảm bảo thời gian, chất lượng giảng dạy.

2. Nhiệm vụ

 • Xác định học thuật của Bộ môn phù hợp với mục tiêu đào tạo chung của Khoa.

 • Xây dựng chương trình, đề cương chi tiết các học phần được phân công.

 • Biên soạn giáo án, giáo trình, tài liệu học tập ,bài giảng các môn học được phân công.

 • Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy các học phần do Khoa giao.

 • Phân công giảng dạy, đảm bảo chất lượng và tiến bộ giảng dạy các học phần được giao.

 • Cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy. Tổ chức dự giờ giảng của các bộ giảng dạy trong bộ môn.

 • Tổ chức đánh giá kết quả học tập của sinh viên làm ngân hàng đề thi, làm đề thi hết các học phần và chấm thi các học phần.

 • Xây dựng phương pháp và tổ chức đánh giá phù hợp với đặc thù các học phần bộ môn được phân công giảng dạy.

 • Lưu trữ kết quả thi và kiểm tra các môn học do bộ môn phụ trách theo đúng quy chế đào tạo và quy định của Khoa.

 • Tham gia các công tác giáo dục rèn luyện sinh viên, công tác tuyển sinh, đào tạo sinh viên quốc tế theo yêu cầu của Khoa.

 
DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN
  Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 TS.BS. Lê Viết Nho Trưởng Bộ môn 0905154572
2 ThS. Nguyễn Thị Thu Dung (Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện Đà Nẵng) Phó Trưởng Bộ môn (0236) 3 821 118
3 Phó Trưởng Bộ môn 0982559779
4 ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng Giảng viên (0236) 3 990 468
5 ThS. Đặng Thị Nguyên Chi Giảng viên 0935 668 806
6 Giảng viên (0236) 3 532 060
7 Giảng viên 01663236999
8 ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng Giảng viên (0236) 3990457
 

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên