BỘ MÔN DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

BỘ MÔN DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG

27-03-2019 | 37070 lượt xem
Trưởng Bộ môn
ThS.BS. Hồ Xuân Tuấn
 

  

 
DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN
  Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Trưởng Bộ môn 0914084567

Tin liên quan

Hoạt động sinh viên