Bộ môn Điều dưỡng – Khoa Y Dược ra đời năm 2010 nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực Điều dưỡng để phục vụ cho công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Với mục tiêu  Đào tạo người điều dưỡng trình độ đại học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân; có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề theo tiêu chuẩn năng lực điều dưỡng ở trình độ đại học; có sức khoẻ, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, phối hợp và nghiên cứu khoa học, quản lý và phát triển nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Những năm qua, Bộ môn Điều dưỡng đã và đang đầu tư vào các chương trình đào tạo cho đối tượng là sinh viên tốt nghiệp điều dưỡng đa khoa có năng lực cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiệu quả đến từng cá nhân và cộng đồng.

Hình: Giảng viên Bộ môn Điều dưỡng – Khoa Y Dược

 Cùng với sự phát triển của Khoa Y Dược, Bộ môn Điều dưỡng cũng đã trưởng thành và lớn mạnh về nhiều mặt. Ngoài mối liên hệ chặt chẽ với các cơ sở thực hành là các Bệnh viện lớn trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng, Bộ môn Điều dưỡng cũng tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo nghiên cứu trong và ngoài nước như Nhật Bản, Đức…thường xuyên tổ chức các chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên nhằm nâng cao năng lực người Điều dưỡng và tăng cơ hội việc làm cho sinh viên, đảm bảo hội nhập và phát triển bền vững.

Hình: Sinh viên Điều dưỡng tham gia thực tế cộng đồng tại Trường Mầm Non

Hình: Giảng viên và sinh viên Điều dưỡng tham gia chương trình trao đổi tại Trường Đại học Điều dưỡng Thành phố Kobe, Nhật Bản

Thực tế cho thấy có rất nhiều Điều dưỡng được đào tạo từ Khoa Y Dược đã và đang tham gia công tác điều trị và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên khắp cả nước, đặc biệt là ở các tỉnh Duyên hải Miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Ngoài ra, với năng lực ngoại ngữ được trau dồi trong suốt quá trình học tập, sinh viên ngành Điều dưỡng sau khi ra trường còn có cơ hội làm việc tại các bệnh viện lớn của Nhật Bản, Cộng hòa liên bang Đức…

Đến học tập ngành Điều dưỡng tại Khoa Y Dược – Đại học Đà nẵng, sinh viên sẽ được tạo môi trường học thuận lợi nhằm phát huy tính sáng tạo, phát triển tài năng trong học tập và nghiên cứu. Với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, nhiệt huyết, trách nhiệm, tận tình trong công tác giảng dạy cùng với sự kết hợp chặt chẽ giữa Viện – Trường sẽ giúp sinh viên hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của người Điều dưỡng đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.