XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG 2,3,5,4’-TETRAHYDROXYSTILBENE-2-O-β-D-GLUCOSIDE TRONG CAO HÀ THỦ Ô ĐỎ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC-UV

“XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG 2,3,5,4’-TETRAHYDROXYSTILBENE-2-O–β-D-GLUCOSIDE TRONG CAO HÀ THỦ Ô ĐỎ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC-UV” Huỳnh Trần Quốc Dũng, Phạm Ngọc Thạc, Huỳnh Lời, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Văn Phạm Kim Thương Link: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7659

Narciclasine suppresses esophageal cancer cell proliferation and migration by inhibiting the FAK signaling pathway

Narciclasine suppresses esophageal cancer cell proliferation and migration by inhibiting the FAK signaling pathway. Yinda Qiu, Bo Fang, Nguyen Thi Thanh Thuy, Aoding Li, Hee Min Yoo, Xiaohui Zheng, Namki Cho. European Journal of Pharmacology. Available online Volume 921, 15 April 2022, 174669. Link: https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2021.174669

Virtual Screening and in Vitro Evaluation to Identify a Potential Xanthine Oxidase Inhibitor Isolated from Vietnamese Uvaria cordata

Virtual Screening and in Vitro Evaluation to Identify a Potential Xanthine Oxidase Inhibitor Isolated from Vietnamese Uvaria cordata. Linh Thuy Thi Tran, Trong Nhan Le, Duc Viet Ho, Thi Hoai Nguyen, Vinh Phu Tran Pham, Kim Thuong Van Pham, Tan Khanh Nguyen, Manh Hung Tran. Volume: 17 issue: 2, Article first published online: February 28, 2022; Issue published: February 1, 2022…

Machine learning-based screening of MCF-7 human breast cancer cells and molecular docking analysis of essential oils from Ocimum basilicum against breast cancer

Machine learning-based screening of MCF-7 human breast cancer cells and molecular docking analysis of essential oils from Ocimum basilicum against breast cancer. TK Nguyen, NL Nguyen, K Nguyen, HVT Nguyen, LTT Tran, TXT Ngo, PTV Pham, MH Tran. Journal of Molecular Structure, Available online 1 July 2022, Volume 1268, 15 November 2022, 133627. Link: https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2022.133627

Tuần lễ nhận thức về kháng sinh trên thế giới (WORLD ANTIMICROBIAL AWARENESS WEEK – WAAW)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo, kháng thuốc là một trong 10 mối đe dọa sức khỏe cộng đồng toàn cầu mà nhân loại phải đối mặt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng của hàng triệu người mỗi năm, đồng thời còn là một thách thức lớn đối với công tác…

Đăng ký tham gia dự hội thảo khoa học quốc tế cập nhật điều trị chấn thương cổ bàn chân

Nhằm phổ biến, cập nhật kiến thức, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm điều trị hiệu quả chấn thương cổ bàn chân cho các bác sĩ, Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng phối hợp với Bộ môn Chấn thương chỉnh hình – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và…