Anti-inflammatory activity of ingredients from the heartwood of Vietnamese Dalbergia oliveri Gamble ex Prain

Tên bài báo: Anti-inflammatory activity of ingredients from the heartwood of Vietnamese Dalbergia oliveri Gamble ex Prain Tên tác giả; Ngu Truong Nhan, Phi Hung Nguyen, Dam Thi Bich Hanh, Dang Thi Thuy My, Nguyen Phuong Dai Nguyen, Truong Ba Phong, Nguyen Thi Mai Huong, Manh Hung Tran, Nguyen Thị Thu Tram, Dao Cuong To Tên tạp chí: European Journal…

Quyết định số 4211/QĐ-ĐHĐN về việc ban hành Quy định thực hiện khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng.

Quyết định số 4211/QĐ-ĐHĐN về việc ban hành Quy định thực hiện khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng.             Tải tại đây: 4211 ngày 01.11 QĐ ban hành QĐ thực hiện KLTN KYD