Infographic: Chào mừng 30 năm thành lập Đại học Đà Nẵng – Khái quát lịch sử phát triển (1994-2024)

Chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Đại học Đà Nẵng (1994-2024), cùng nhìn lại khát quát lịch sử phát triển của Đại học Đà Nẵng, đại học vùng trọng điểm Quốc gia, đa ngành, đa lĩnh vực được thành lập ngày 04/04/1994 theo Nghị định 32/CP của Chính phủ.  Trụ sở ĐHĐN khi mới…

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông năm 2024

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy vào các trường đại học thành viên, phân hiệu, viện, khoa trực thuộc (sau đây gọi là cơ sở đào tạo) năm 2024, theo phương thức xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông (học bạ…

Thông báo chiêu sinh lớp ”Điều dưỡng nội soi tiêu hóa” khóa 02 và lớp ”Nội soi tiêu hóa chẩn đoán và điều trị” khóa 02

Chi tiết: Thông báo số 721TB-DHDN Điều dưỡng nội soi tiêu hóa Thông báo số 722TB-DHDN Nội soi tiêu hóa chẩn đoán và điều trị Biểu mẫu lớp Điều dưỡng nội soi tiêu hóa Biểu mẫu lớp Nội soi tiêu hóa chẩn đoán và điều trị

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Đại học Đà Nẵng năm 2024

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN năm 2024. Kính mời xem Công văn số 683/TB-ĐHĐN dưới đây. Công văn số 683/TB-ĐHĐN Mẫu sơ yếu lý lịch Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển