Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh năm 2021, hệ chính quy. Tuyển sinh đào tạo liên thông, hệ VLVH 2021. Tuyển sinh đào tạo liên tục 2021

LỊCH CÔNG TÁC

THỜI KHÓA BIẺU

PHÒNG HỌC

WEB MAIL

Xem tất cả

Hình ảnh hoạt động

Cổng thông tin
Đào tạo Tín chỉ

Hỗ trợ học tập trực tuyến

Thư viện

Trang tuyển sinh SMP

Website Đại học Đà Nẵng

Lý lịch khoa học ĐHĐN

Điều hành tác nghiệp

Thư điện tử

Bản tin định kỳ

04

Ngành Đào tạo Đại học chính quy

20

Đào tạo liên thông
Đào tạo liên tục CME

04

Cơ sở thực tập chính: BV Đà Nẵng, Bệnh viện C, BV Phụ sản – Nhi, BV Răng Hàm Mặt….

1600

Quy mô sinh viên (tính đến ngày 31/12/2020)

195

Đội ngũ giảng viên cơ hữu, kiêm nhiệm

230

Chỉ tiêu tuyển sinh
năm 2021