TÌM KIẾM THÔNG TIN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tuyển sinh
Quản trị website

LIÊN KẾT WEBSITE


ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Lượt truy cập:729.074
Hôm qua:838
Hôm nay:145

Ngành nghề :
GIỚI THIỆU

         Đào tạo người điều dưỡng trình độ đại học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề điều dưỡng ở trình độ đại học, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  • Thực hiện tốt y lệnh của Bác sĩ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, phối hợp với Bác sĩ để chăm sóc và nâng cao sức khoẻ người bệnh.

  • Thực hiện đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng.

  • Lập kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện qui trình điều dưỡng.

  • Tham gia làm tốt công tác quản lý điều dưỡng, tham gia tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng và nhân viên y tế.

  • Áp dụng y học cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng chống và chữa bệnh.

  • Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch bệnh.

  • Tư vấn và giáo dục về sức khoẻ cho người bệnh và cộng đồng.

  • Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao sức khoẻ cộng đồng và bảo vệ môi trường sức khoẻ.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT

Môn học/học phần

Số tiết

Số ĐVHT

LT

TH

Tổng

LT

TH

Tổng

 Năm thứ nhất

1

Những NLCBCCN Mác – Lênin 1

60

0

60

4

0

4

2

Ngoại ngữ (Tiếng Anh I)

45

0

45

3

0

3

3

Tin học đại cương

30

30

60

1

1

2

4

Xác xuất – Thống kê y học

45

0

45

3

0

3

5

Hóa học đại cương

30

0

30

2

0

2

6

Sinh học và Di truyền

30

30

60

2

1

3

7

Hoá sinh

45

30

75

3

1

4

8

Vật lý và lý sinh

30

0

30

2

0

2

9

Những NLCBCCN Mác – Lênin 2

60

0

60

4

0

4

10

Ngoại ngữ (Tiếng Anh II)

45

0

45

3

0

3

11

Giải phẫu – Mô phôi

45

60

105

3

2

5

12

Sinh lý

45

30

75

3

1

4

13

Sức khoẻ - Nâng cao sức khoẻ & hành vi con người

30

0

30

2

0

2

14

Sức khỏe môi trường

45

0

45

3

0

3

15

Tâm lý y học – Đạo đức y học

45

0

45

3

0

3

16

Nghiên cứu khoa học 1

30

0

30

2

0

2

 

Tổng năm 1

660

240

840

43

6

49

 Năm thứ hai

17

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60

0

60

4

0

4

18

Ngoại ngữ (Tiếng Anh III)

60

0

60

4

0

4

19

Vi sinh y học

30

30

60

2

1

3

20

Ký sinh trùng

15

30

45

1

1

2

21

Pháp luật và Tổ chức Y tế

45

0

45

3

0

3

22

Dược lý

45

30

75

3

1

4

23

Sinh lý bệnh – Miễn dịch

45

30

75

3

1

4

24

Kỹ năng giao tiếp trong thực hành Điều dưỡng

30

30

60

2

1

3

25

Tư tưởng Hồ Chí Minh

45

0

45

3

0

3

26

Dinh dưỡng - Tiết chế

60

0

60

4

0

4

27

Dịch tễ học

30

30

60

2

1

3

28

Giáo dục sức khoẻ trong thực hành Điều dưỡng

30

30

60

2

1

3

29

Điều dưỡng cơ sở I

30

0

30

2

0

2

30

Điều dưỡng cơ sở II

30

60

90

2

2

4

31

Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành điều dưỡng

30

30

60

2

1

3

32

Y học cổ truyền

30

45

75

2

1

3

 

Tổng năm 2

615

345

960

41

11

52

 Năm thứ ba

33

Điều dưỡng cơ sở III

30

90

120

2

3

5

34

Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa I

45

0

45

3

0

3

35

Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa II, III