TÌM KIẾM THÔNG TIN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tuyển sinh
Quản trị website

LIÊN KẾT WEBSITE


ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Lượt truy cập:876.621
Hôm qua:879
Hôm nay:1.589

BỘ MÔN Y HỌC CƠ SỞ
Địa chỉ :Làng Đại học Đại học Đà Nẵng (Hòa Quý)
Điện thoại :(0236) 3 532 060
Email :bmyhoccoso@smp.udn.vn
1. Chức năng:
 • Tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt về các môn học Y học cơ sở.

 • Tổ chức các hoạt động khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn về Giải phẫu - Sinh lý, Sinh lý bệnh - Miễn dịch và Bệnh học.

 • Tham gia các hoạt động tư vấn trong nghành về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của bộ môn.

 • Đào tạo cán bộ và tham gia giáo dục rèn luyện sinh viên.

2. Nhiệm vụ:
 
a. Hoạt động đào tạo
 • Các môn học được phân công giảng dạy:

  • Giải phẫu - Sinh lý, Sinh lý bệnh - Miễn dịch và Bệnh học cho các hệ đại học: chính quy, liên thông , văn bằng 2 và cao đẳng.

  • Y học cơ sở cho hệ trung cấp chính quy .

 • Nhiệm vụ:

  • Đề xuất và xây dựng chương trình chi tiết các môn học, học phần được phân công phù hợp với các hệ đào tạo.

  • Đề xuất biên soạn, biên soạn lại sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu học tập, bài giảng liên quan đến các môn học của bộ môn.

  • Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy do nhà trường giao: phân công giảng dạy phù hợp, đảm bảo chất lượng đào tạo, đúng tiến độ trong chương trình, kế hoạch đã được nhà trường phê duyệt.

  • Hướng dẫn chuyên đề, khóa luận, luận văn, luận án.

  • Cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng đào tạo. Tổ chức dự giờ giảng của giảng viên, lấy ý kiến đánh giá của người học đối với giảng viên.

  • Đánh giá kết quả học tập của người học theo đúng quy chế hiện hành: xây dựng và cập nhật ngân hàng đề thi, xác định phương pháp đánh giá, tổ chức đánh giá đảm bảo tính chính xác khách quan, tin cậy và khả thi, quản lý và lưu trữ tốt kết quả học tập.

  • Tham gia thực hiện công tác giáo dục rèn luyện sinh viên, công tác tuyển sinh, đào tạo sinh viên quốc tế theo yêu cầu của Khoa.

b. Hoạt động khoa học công nghệ

 • Đề xuất, đăng ký, đấu thầu chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án triển khai sản xuất thử nghiệm phù hợp với lĩnh vực chuyên môn.

 • Tổ chức hội nghị khoa học của bộ môn, tham gia báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học của trường, trong nước và ngoài nước.

 • Tổ chức nghiên cứu ứng dụng nghiên cứu khoa học vào hoạt động sản xuất và đời sống theo kế hoạch của Khoa.

c. Nhiệm vụ khác

 • Góp phần xây dựng mục tiêu đào tạo, phương hướng phát triển chung của Khoa, của ngành.

 • Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do Khoa giao.

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN
Họ và tênChức vụĐiện thoại
1Phan Thị Quỳnh ThuKỹ thuật viên(0236) 3 532 060
Biểu mẫu
Video hoạt động
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang